Főmenü

81.185
MW
Informatika verseny
Gyermekjogi képviselő eleérhetőségei
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Karácsonyi nap
Karácsonyi nap
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Törd a fejed 2016`
Törd a fejed 2016`
Gazdálkodj okosan 2016`
Gazdálkodj okosan 2016`
XI. Árpád Informatika Verseny
XI. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi vetélkedő 2016`
Angol nyelvi vetélkedő 2016`
Német nyelvi vetélkedő 2016`
Német nyelvi vetélkedő 2016`
Börze 2016`
Börze 2016`
Ugrás a menüsorra
2017. március 24.
Gábor
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2017/2018-as tanévre
2017.03.08.

 

0001
Angol-informatika
tagozat

0002
Angol-média
tagozat
0003
Közlekedés,
szállítmányozás
és logisztika
ágazat

0004
Informatika
ágazat

0001
Angol-informatika tagozat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 5302 200
2. NAPSUGI16 199
3. 71770064225 198
4. 71643915159 198
5. 71769913062 197
6. 71769914640 196
7. 71769895634 193
8. 72139305429 192,2
9. TLÁSZLÓ017 192
10. 71769898171 189
11. FLORA1231 187
12. 71769898841 187
13. 71769891018 185
14. 71667223597 182
15. 71766101396 181
16. BENCIKE 181
17. PAPARAZZA 179
18. 20VI 179
19. 72138655217 178
20. 71766104941 172
21. 71667221912 170
22. 71769892893 167
23. 71769903718 165
24. 71769910104 165
25. 71769925125 159
26. 71769918120 158
27. 71769910543 157
28. 72154293117 155
29. 71667224191 154,32
30. 72926520073 148
31. 71769895895 144
32. 72159960912 142
33. 07AL11 142
34. 72150088118 141
35. 71769913975 141
36. GIMNÁZIUM 140
37. 71770063273 138
38. 72303843596 137,32
39. 71769908966 131
40. 71763099866 129,32
41. 71770069615 125
42. 71769896927 124
43. 71769903440 123
44. INDEX 122
45. SZERIBOGI 121
46. 71769908213 114
47. 71643912827 112,64
48. 78979904136 108
49. 71769554831 107
50. 71766035263 101
51. 71769893863 99

0002
Angol-média tagozat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 72138649532 200
2. PANNA0829 200
3. SZEOL2002 200
4. 71769913062 197
5. SÁRA0326 197
6. 71769895634 193
7. 71769898171 189
8. 71769916378 188
9. 71769923185 188
10. FLORA1231 187
11. 71769918793 187
12. KAMILLA291 182
13. 71763105112 179,64
14. PAPARAZZA 179
15. FSÁRA01 177
16. 72149397774 176
17. 72154301077 167
18. 71769903718 165
19. BABOSDIA02 159
20. 71769917310 159
21. SZASZBANDI 158
22. 71769910543 157
23. 71667224191 154,32
24. 71769887991 148
25. 71769895895 144
26. 71645741765 142
27. 72150088118 141
28. 71769913975 141
29. GIMNÁZIUM 140
30. 71641390296 139
31. 72303843596 137,32
32. 71769899482 137
33. 71770054695 132
34. 72150094035 131
35. 71645743213 125
36. 71770069615 125
37. 71769896927 124
38. 71769903440 123
39. 71597551424 120,2
40. 72150089993 120
41. 72150089080 117
42. 78979904136 108
43. 71769554831 107
44. 71769893863 99
45. 71770072399 92

 

0003
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat 

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. BARBARA888 200
2. 71769895634 193
3. 71667223597 182
4. 71766104941 172
5. 71769903718 165
6. 71769918120 158
7. 71667224191 154,32
8. 72149398421 151
9. 72926520073 148
10. 07AL11 142
11.  JOHN DEERE 134
12. 71770064860 133
13. 7169905688 129
14. 71769906362 128
15. 71764438310 128
16. 71769888335 119
17. 71769912913 110
18. 71769912388 104
19. 71590725764 103
20. 71769893863 99
21. 71769919589 112
22. 71769913812 99

0004
Informatika ágazat

Felvételi sorrend Oktatási azonosító Összes pontszám
1. 71769895634 193
2. TLÁSZLÓ017 192
3. 71769914909 183
4. 71667223597 182
5. 72145047123 170
6. 71667221912 170
7. 71763103109 159,64
8. 71769913625 153
9. 72926520073 148
10. 72150088118 141
11. 71769913975 141
12. 71769889771 139
13. 71769916583 138
14. 71667221681 132,64
15. LAZARBARNA 131
16. 72150094035 131
17. KORNEL2002 129
18. 71764438310 128
19. 71645743213 125
20. 71769896631 124
21. INDEX 122
22. 71597551424 120,2
23. 72150089993 120
24. 71643912827 112,64
25. 71769912913 110
26. 78979904136 108
27. 71769554831 107
28. 71769912388 104
29. 71769893863 99
Kiemelkedő teljesítményű iskolák között az Árpád Fejdelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
2017.03.08.

 

Az Oktatási Hivatal közzé tett egy tanulmányt, amely a 2015. évi Országos kompetenciamérés adatai alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolákról szól.

Az Országos kompetenciamérés (OKM) elsődleges célja, hogy minden iskola számára biztosítsa azokat az objektív mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, és lehetővé teszik, hogy az intézmény vezetői, a fenntartó és nem utolsósorban a szülők kellőképpen megalapozott képet kapjanak, amely alapján össze tudják hasonlítani az iskolák teljesítményét.

A legalapvetőbb információ a tanulók szövegértés és matematikateljesítményét jellemző iskolai, telephelyi átlagpontszám. Ebből kiindulva mindenki meg tudja ítélni, hogy egy adott iskola hogyan teljesít az országos átlaghoz, illetve a hozzá hasonló méretű, elhelyezkedésű és típusú iskolák átlagához képest.

Ugyanakkor egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógiai munka nehézségét és minőségét valójában nem ez, a rangsorban elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy egy tanári kar milyen társadalmi összetételű és milyen előzetes tudással rendelkező tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő eredményt.

Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján „megjósolható", pontosabban megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanulmányi teljesítménye.

Vannak olyan intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi mobilitást. A magasabb átlagteljesítményű intézmények esetében ugyanez azt jelenti, hogy kiválóan építenek diákjaik biztos családi hátterére, és eredményesen gondozzák a rájuk bízott tehetségeket.

Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható", pontosabban megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye.

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.

Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai gyakorlat kiemelkedő teljesítményeire. Ennek érdekében nyilvánosságra hozzuk azoknak az iskoláknak a névsorát, amelyek a fenti két szempont valamelyike alapján az átlagosnál jobb eredményekkel rendelkeznek.

A legjobb fejlesztő hatást elérő magyarországi iskolák listáján szerepel matematikából és szövegértésből is a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium.

Forrás:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Szalagtűző Bál 2017`
2017.02.21.

2017. február 17-én került sor az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium szalagavató báljára a Sportcsarnokban. Nagyon sokan segítettek, hogy igényes, magas színvonalú és a jelenlévők számára feledhetetlen élményeket nyújtó estét rendezhessünk 12.-eseink tiszteletére. A bál megvalósításához nyújtott támogatásáért szeretnénk az alábbiakban köszönetet mondani: a szervezésért és lebonyolításért iskolánk dolgozóinak és tanulóinak, a kiváló műsorért a 11.-es diákoknak és osztályfőnöküknek, Hegedűsné Kővágó Katalinnak, a tánckoreográfiákért Vozár Boglárkának. A műsorban gyönyörű dal, fúvószenekari produkció és egy hegedűn előadott szám is szerepelt, amelyek betanításáért szeretnénk köszönetet mondani Horváth Ágnesnek,  Pópityné Várhidi Zsuzsannának, Kalmár Gergelynek és Kovács Eszternek a zongorakíséretért. A helyszínül szolgáló Sportcsarnok biztosításáért és dekorációjáért Tóthné Tóth Annának, a hangtechnikáért és a báli muzsikáért Holota Lászlónak és Holota Istvánnak, az ízletes vacsoráért az Aqua Hotelnek, a különleges, művészi nyitótáncok betanításáért Vozár Boglárkának szeretnénk köszönetet mondani. Köszönet illeti a szülőket és a szülői munkaközösség tagjait az előkészületekért, a tombolatárgyak gyűjtéséért és a bál zökkenőmentes lebonyolításáért. Az est hagyományaihoz hozzátartozik, hogy ünnepélyesen köszönjük meg a 4 éven keresztül aktívan segítő 12.-es szülőknek a közösségi munkájukat. Ebben az évben Sándor Tibornénak, Mester Klárának és Mucsiné Varga Anikónak szólt a virág és a köszönet. Külön köszönetet szeretnénk mondani a tombolatárgyak felajánlóinak, hogy adományaikkal támogatták a bál eredményessé tételét, amelyből a 12. osztályosok tablójának elkészítését, a Diákönkormányzat és a Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány működését tudjuk finanszírozni:

9. B osztály, 10. A osztály, 11.A osztály, 100 Ft-os bolt Juhász Attila, Aqua Hotel, Balázs Anikó fitness edző, Bitó Lajosné papírboltja, Bozó József, Central Kávézó Bárdos Attila, Csíszár Péterné és családja, Csoki-Vin ajándéküzlet, Darabos Pékség, Dorogi András és családja, Dr. Kiss és Társa Gyógyászati Bolt, Dupla D 2000 Bt., Fifi Papírbolt, György László és családja, Gyuris Sándor, Gyurkovits Róbert és családja, Happy Dog- Kunstár Attila, Harmath Erika- autómosó, Házépítők Áruháza, Hegedűs ABC, Ibiza Szépségszalon, Ibolya Drogéria, Inno PC, K&H Bank, Kedvenc Pékség, Kék Láng ABC, Kígyó Patika, Kovács Erika kozmetikus, Kovács Tünde kozmetikus, Kreatív Baglyocskák, Lottózó- Gyulainé Edit és Somogyiné Andi, Magmaplus Kft., Pálma Cukrászda, Pigniczki és Társa Bt., Rigó Virágüzlet, Sági Farm Kft., Sándor Tibor és családja, Simonné Ráti Éva, Szabó Zoltán órás, Szent Imre Patika, Szivárvány Ajándék- Kucsora Antalné, Szombathelyi Árpád festőművész, Torony ABC, Tóth László és családja,  Vertigo Web, Viktória Optika, Zefír Cukrászda.           

Tóth Gabriella

igazgatóSzalagtűző Bál 2017`

Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
Szalagtűző Bál 2017`
KISTELEKI GIMNAZISTÁK A GULÁG VETÉLKEDŐN
2017.01.23.
Kommentek

2016 februárjában kezdődött és idén februárban zárul a magyar kormány Emberi Erőforrás és Támogatáskezelő szervezete által szervezett és támogatott Gulág Emlékév.

 Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára tavaly februárban a következő szavakkal emlékezett a kommunizmus áldozatainak emléknapján az áldozatokra: „ A hősök ma is velünk élnek, még együtt emlékezhetünk azokkal, akiknek erkölcsi tartása áttörte a kommunista diktatúra falait, az ő életpályájuk legyen tanulság mindannyiunk számára.” A Gulág mozaikszó jelentése: Javítómunka-táborok Főigazgatósága. A munkatáborok rendszere behálózta az egész sztálini Szovjetuniót, jelentős részük még a bolsevikok hatalomra jutásának (1917) következtében jött létre. Az 1920-as és 1950-es évek között több tízmillió ember raboskodott ezekben a lágerekben, köztük kb. 800 ezer magyar honfitársunk, akik közül kettőszázezren (más becslések szerint háromszázezren) soha nem tértek haza, elpusztultak a tábori élet poklában: éhínség, járványok és az őrök brutalitásának következtében. A rendszerváltás előtti szocialista időszakban tilos volt minderről beszélni és annak ellenére, hogy napjainkban sorra jelennek meg a témával foglalkozó kiadványok, a történelemoktatásban és a köztudatban sem sikerült még méltó módon kezelni a magyar történelem ezen epizódját.

    A Gulág Emlékbizottság szervezésében országos történelem versenyre került sor, melyre 83 középiskola csapata jelentkezett, köztük a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Szakgimnázium csapata is (Bartos-Elekes Katalin, Balogh Kata, Remzső Stefi 12/A osztályos tanulók). Az első két internetes forduló a versenyzők lexikális tudását tette próbára, a meglehetősen terjedelmes szakirodalom alapján. A két netes forduló után iskolánk csapata a 6. helyen jutott tovább a szóbeli döntőbe, melynek színhelye a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem volt (ez alkalomra egy dolgozatot és egy prezentációt kellett készíteni egy általunk szabadon választott személyről s az ő sorsán keresztül bemutatni a Gulág világ poklát). A döntőbe jutott csapatok színvonalas vetélkedőben küzdöttek meg egymással egy írásbeli és egy szóbeli fordulóban. Az írásbeli részben képfelismerés, idézet felismerés és vaktérképes feladatok állították komoly próbatétel elé a középiskolás diákokat. A szóbeli döntőbe az írásbeli forduló első hat helyezettje jutott be, sajnos az AFG tanulóinak ez nem sikerült.

    A vetélkedőt rendkívül színvonalasan szervezték meg, a megnyitón például egy kilencvenéves, a Gulágot megjárt költő és műfordító, Galgóczy Árpád is felszólalt. A hattagú szakmai zsűri tagjai a korszak legismertebb kutatói voltak ( a zsűri elnöke Dr. Ujváry Gábor). Az írásbeli és a szóbeli forduló szünetében pedig a Madách Tánc – és Színművészeti Szakgimnázium tanulóinak mozgásszínházát tekinthettük meg: az általuk előadott lágertörténet igazán szívbe markolóan sikerült.

A délutáni eredményhirdetésen a résztvevő csapatok értékes jutalmakat vehettek át: Az AFG-s diákok részvételét könyvcsomaggal honorálták a szervezők. A díjakat Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, valamint Menczer Erzsébet a SZORAKÉSZ ( A Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete) elnöke adta át a csapatok képviselőinek és a felkészítő tanáraiknak.

2017. február 24-25-én, Kecskeméten, a Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara épületében kerül sor egy diákkonferenciára és workshopra a Gulág témakörével kapcsolatban, melyre az AFG csapatát is meghívták.

 

Jeremiás Csaba

felkészítő tanár

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Gulág vetélkedő
Adventi gyertyagyújtás
2016.12.16.

Az előző évek hagyományaihoz hűen az idén is közösen gyújtottuk meg az adventi gyertyákat péntek reggelenként az iskola első emeletén elhelyezett koszorún. Grósz Erika hitoktató és a 9. osztályos tanulók kis műsorral, versekkel, énekekkel leptek meg minket és az egyes gyertyákhoz kapcsolódó szimbólumok, fogalmak magyarázatával is megismerkedhettünk.
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Nyílt napjainkról
2016.11.30.

2016. november 14.-24. között rendeztük meg iskolánkban a hagyományos Nyílt Napokat, ahol a helyi és környező települések 8. osztályosainak mutattuk be közelebbről a gimnáziumi és szakgimnáziumi képzéseinket, az iskolát és az itt folyó munkát.

Sok településről (Kistelek, Baks, Kömpöc, Pusztaszer, Forráskút, Csengele, Csanytelek, Szeged, Ópusztaszer, Petőfiszállás, Tömörkény, Gádoros stb.) nagy számban érkeztek az általános iskolás tanulók és reméljük kellemes élményekkel távoztak a délelőtti és a délutáni programokról egyaránt.

Ezeken a napokon délelőtt lehetőségük nyílt a tanulóknak órákat látogatni, megtapasztalni, hogy milyen színvonalúak az órák, milyen tárgyakat lehet itt tanulni és milyen a középiskolások élete.

Délutánonként vetélkedőket szerveztünk az általános iskolások 7.-8. osztályosai illetve középiskolás tanulóink számára, ahol jó hangulatban, leleményességet és ügyességet, némi szakmai jártasságot igénylő feladatokban mérték össze tudásukat a tanulók. Az egyes vetélkedőkön az alábbi eredmények születtek:

 

„Törd a fejed” matematika verseny:

 

7.-8. osztályosok:

I. helyezett csapat:

Balogh Sára

Tóth Panna

Csurgó Kristóf

Terhes László

(Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Baks, 8.o)

 

II. helyezett csapat:

Gábor Dóra
Muhel Anna
Kis Nikolett
Szilágyi Péter

 (Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8.b)

 

III. helyezett csapat:

Gulyás Anita

Katona Johanna

Kormányos Angéla

Pigniczki Attila

 (Csengelei Általános Iskola, 8.o)

 

IV. helyezett csapat:

Székesi Dorina

Csanki Szandra

Perecz Fanni

Pataki Alexandra

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8.c)

 

 

V. helyezett csapat:

Varga Sándor

Czinege Viktor

Horváth Orsolya

Szűcs Bálint

(Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaszer, 8.o)

 

 

9.-12. osztályosok:

I. helyezett csapat:

Biro Denis

Nagyillés Gáspár Bence

Balogh Kata

Juhász Gábor 

(ÁFG 12. a)

 

II. helyezett csapat:

Szabó Péter

Mészáros Barna Vajk

Balogh Sára

Varga Brigitta

(ÁFG 10.a)

III. helyezett csapat:

Domonics Ákos

Kreiniker Ákos

Koncz Gábor Richárd

Kővágó Ádám

(ÁFG 11.a)

                       

                                              

Német nyelvi verseny:

Egy kategóriában indultak a tanulók.

I. helyezett csapat:

Mészáros Barna Vajk

Kothencz Kata

Bartos-Elekes Éva

Horváth Patrícia

(ÁFG 10.a osztály csapata)

 

II. helyezett csapat:

Tóth Alexandra

Micheli Dominik

Szabó Péter

Tóth Noémi

(ÁFG 10. a osztály csapata)

 

III. helyezett csapat:

Kővágó Ádám

Rácz Ágnes

Molnár Fanni

Kaszás Julietta

Dóka Viktória

(ÁFG 11. és 12. a osztály)

 

Angol nyelvi verseny:

7.-8. osztályosok

I. helyezett csapat:

Bárkányi Lili Viola

Buják Napsugár

Kálmán Anna

Süli Bendegúz 

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8.a)

 

II. helyezett csapat:

Sulik Helga

Papp Kitti

Szunyi Kata

Tóth Szabolcs                        

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8.a)

 

III. helyezett csapat:

Balogh Sára,

Dobos Flóra,

Tóth Panna,

Csurgó Kristóf

(Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Baks, 8.o)

 

9.-10. osztályosok:

I. helyezett csapat:

Mészáros Barna Vajk

Gyurkovits Róbert

Szabó Péter

Rúzsa Viktor

(ÁFG 10.a)

 

II. helyezett csapat:

Bartos- Elekes Éva

Horváth Patrícia

Kothencz Kata

Micheli Dominik

(ÁFG 10.a)

 

III. helyezett csapat:

Tóth Alexandra

Czinege Erik

Bitó Zsolt

(ÁFG 10.a)

 

                                                      

11.-12. osztályosok:

I. helyezett csapat:

Molnár Fanni

Nagy Szilvia

Rácz Ágnes

Sárosi Róbert

(ÁFG 11.a)

 

II. helyezett csapat:

Nagy Dávid

Győrfy Ádám

Koncz Gábor

Domonics Ákos

(ÁFG 11.a)

 

III. helyezett csapat:

Csendes Boglárka

Balogh Kata

Muhel Alexandra

Huszák Sára                          

(ÁFG 12.a)

 

„Gazdálkodj okosan” vetélkedő:

 

7.-8. osztályos kategóriában indultak a tanulók.

I. helyezett csapat:

Horváth Attila

Révász Tamás

Csanki Máté Csaba

Kovács Kamilla

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8. c)

 

II. helyezett csapat:

Csanki Szandra Zsóka

Perecz Fanni

Székesi Dorina

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8. c)

 

III. helyezett csapat:

Kis Nikolett

Susánszki Donát Marcell

Horváth Barnabás

Muhel Anna

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8. b)

 

XI. Árpád Informatika vetélkedő:

4.-8. osztályos kategóriában indultak a tanulók.

 I. helyezett: Süli Bendegúz

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 8.a)

 II. helyezett: Tóth Ármin

(Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 8.o)

 III. helyezett: Berta Bence

(Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 5.c)

 

 

Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk és reméljük jól érezték magukat programjainkon.

 

                                                           Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tantestülete

 

Gólyatábor 2016
2016.09.08.
Kommentek

2016. augusztus 29 – 30. között került sor a hagyományos AFG-s gólyatáborra Ópusztaszeren a templom melletti katolikus plébániához tartozó vendégházban.

    A reggeli gyülekező az Árpád Fejedelem Gimnázium és Szakgimnázium előtt volt és onnan indultunk biciklivel a szomszédos településre. Akinek esetleg nem volt biciklije (mert például távolabbi településről érkezett), azt autóval vitték ki a tanárok. A szállás elfoglalása után rögtön ismerkedő játékokkal foglaltuk el magunkat. Az első játék egy memórialánc volt, ebben nevünk mellé egy a keresztnevünk kezdőbetűjével kezdődő állatnevet kellett mondanunk és persze megjegyeznünk a többiekét. Ezután a „Fusson, akinek a…” elnevezésű játékot játszottuk, amely rendkívül viccesnek bizonyult és nagyon sokat nevettünk egymáson.

   A finom ebéd elfogyasztása után egy kis pihenő következett, majd két lovaskocsin kocsikázni indultak a két kilencedik osztály gólyái. Körülbelül egy óra alatt bejártuk Ópusztaszert és ez a program is nagyon jó hangulatban telt el. Visszaérkezésünkkor Kormány-Elekes Gabriella tanárnő már javában főzte a gulyáslevest, melynek elfogyasztása közben lehetőség adódott arra, hogy azokat is jobban megismerjük, akiket esetleg még nem ismertünk meg a korábbi foglalkozások, programok alatt. Késő délután még egy erdei zászlókereső versenyre is sor került.  A gólyák többsége többágyas szobákban, kisebb része pedig sátorban aludt az éjszaka folyamán. Vagyis alig aludt, mert az éjszaka nagyobb része folyamatos beszélgetéssel, viccelődéssel telt el.

   Reggel szerencsére viszonylag sokáig aludhattunk és a reggeli elfogyasztása után a fiúk focizni indultak Jeremiás Csaba tanár úr vezetésével. Az idő nagyszerű volt, a srácok rendesen elfáradva tértek vissza a szállásra. Ezalatt Nemes Nagy Adrienn tanárnő vezetésével a lányok rendet raktak, összepakoltak majd pedig beszélgettek.

   Az ebéd elfogyasztására az ópusztaszeri Kemencés Csárdában került sor. Visszatérve összecsomagoltuk a sátrakat és elkezdtünk készülődni a hazainduláshoz.

    Nagyon jól érezük magunkat, mert a foglalkozások humorosak, kreatívak voltak. Sikerült jobban megismernünk egymást és leendő osztályfőnökeinket (Nemes Nagy Adrienn tanárnő a szakgimnazistáké, Jeremiás Csaba tanár úr a gimnazistáké). A gólyatábor jó alkalom volt arra, hogy a kilencedikes osztályok összekovácsolódva kezdjék meg középiskolai tanulmányaikat.

   Köszönjük Kormány-Elekes Gabriella Diákönkormányzatot segítő tanárnőnek a tábor megszervezését és Molnár Fanni tizenegyedikes, valamint Babos Kitti tizedikes diákönkormányzatos tanulóknak a programok lebonyolításában nyújtott segítségét, ezenkívül Antal Imre plébános úrnak, hogy iskolánk rendelkezésére bocsájtotta a vendégházat!

 

 

Sugár Viktória és Sutka Máté

Kilencedikes gólyák

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.
Gólyatábor 2016.